25 results
C
Chinese (CHIN)
Course Course Title Credits
CHIN-1100 Conversational Chinese I 1 credit
CHIN-3100 Conversational Chinese II 1 credit
CHIN-4130 Quanqiu Shangwu Wenhua-Zhong-Mei Jiaodian (Global Business Culture) 1 credit
CHIN-4190 Reading and Conference 1 credit
CHIN-4191 Selected Topics 1 credit
CHIN-4197 Chinese Internship 1 credit
CHIN-4590 Reading and Conference 5 credits
CHIN-4591 Selected Topics 5 credits
Communication (COMM)
Course Course Title Credits
COMM-1110 Apprenticeship in Communication Center Media: Publication Production 1 credit
COMM-1120 Apprenticeship in Communication Center Media: KRTU Radio Host/Trainee 1 credit
COMM-1121 Apprenticeship in Communication Center Media: KRTU News 1 credit
COMM-1122 Apprenticeship in Communication Center Media: KRTU Sports 1 credit
COMM-1123 Apprenticeship in Communication Center Media: KRTU Audio Production 1 credit
COMM-1130 Apprenticeship in Communication Center Media: Digital Editing 1 credit
COMM-1131 Apprenticeship in Communication Center Media: TigerTV production 1 credit
COMM-1140 Apprenticeship in Communication Center Media: Webpage Production 1 credit
COMM-1150 Apprenticeship in Communication Center Media: Public Relations 1 credit
COMM-1170 Apprenticeship in Communication Center Media: Media Management 1 credit
COMM-1194 Internship Experience 1 credit
COMM-3145 Media Communication Workshop 1 credit