44 results
C
Chinese (CHIN)
Course Course Title Credits
CHIN-1100 Conversational Chinese I 1 credit
CHIN-3100 Conversational Chinese II 1 credit
CHIN-4130 Quanqiu Shangwu Wenhua-Zhong-Mei Jiaodian (Global Business Culture) 1 credit
CHIN-4190 Reading and Conference 1 credit
CHIN-4191 Selected Topics 1 credit
CHIN-4197 Chinese Internship 1 credit
CHIN-4590 Reading and Conference 5 credits
CHIN-4591 Selected Topics 5 credits
E
Economics (ECON)
Course Course Title Credits
ECON-3171 Internship 1 credit
ECON-3190 Research Topics 1 credit
ECON-3198 Honors Readings 1 credit
ECON-4198 Honor Thesis 1 credit
F
French (FREN)
Course Course Title Credits
FREN-4190 Reading and Conference 1 credit
FREN-4191 Selected Topics 1 credit
FREN-4591 Selected Topics 5 credits
G
German (GERM)
Course Course Title Credits
GERM-4190 Reading and Conference 1 credit
GERM-4191 Selected Topics 1 credit
GERM-4590 Reading and Conference 5 credits
GERM-4591 Selected Topics 5 credits
I
Italian (ITAL)
Course Course Title Credits
ITAL-4190 Selected Topics 1 credit